Itäkeskuksen demarit 50 vuotta

3.11.2015

METROKAUPUNGIN PUOLUEOSASTO TOIMINUT 50 VUOTTA Itäkeskuksen sosialidemokraattien 50-vuotisjuhlat 3.11.2015 Vartiokylän työväentalolla

  Pääosa nykyisin Itä-Helsinkinä tunnetusta alueesta liitettiin vuoden 1946 suuressa alueliitoksessa Helsingin maalaiskunnasta Helsinkiin. Alue pysyi melko pitkään Helsingin kantakaupunkiin verrattuna maaseutumaisena pientaloalueena. Esimerkiksi sodan päätyttyä arvioitaessa teknilliselle korkeakoululle uutta sijoituspaikkaa oli nykyinen Itäkeskuksen alue yksi vaihtoehto, mutta alueen todettiin olevan vuosikymmeniä Helsingin kaupunkirakenteen ulkopuolella ja sijoituspaikaksi valittiin Otaniemi.

  Toisin on käynyt. Helsingissä aloitettiin 1957 metron suunnittelu, 1960 luvun alussa käynnistyi ensin Puotilassa ja sitten Puotinharjussa, Myllypurossa ja Kontulassa mittava asuntorakentaminen. Rakentamisalue laajeni Mellunmäkeen, Vesalaan ja vielä 1965 Helsingin maalaiskuntaan kuuluneessa Vuosaaressa käynnistyi mittava asuntorakentaminen. Kymmenille tuhansille Helsinkiin muuttaville rakennettiin uudet kodit ja syntyi tiiviin kaupunkirakenteen ja luonnon läheisyyden yhdistävä Itä-Helsinki

  Pitkän suunnittelutyön jälkeen päätettiin sosiaalidemokraattien merkittävästi vaikuttaessa vuonna 1969 rakentaa joukkoliikenteen vahvistamiseksi metrolinja keskustasta Itä-Helsinkiin. Metro-liikenne alkoi elokuussa 1982 rautatieasemalta Itäkeskukseen. Metrolinjaa on jatkettu lännessä Ruoholahteen ja idässä kahdella haaralle Mellunmäkeen ja viimeinen laajennus valmistui Vuosaareen vuonna 1997. Pitkän monivaiheisen kamppailun jälkeen metrolinja vihdoin jatkuu Espooseen vuonna 2016 Matinkylään ja joidenkin vuosien päästä Kivenlahteen.

  Toivottavasti länsimetron jatkeen valmistuttua laajennetaan metroa idässä Mellunmäestä Östersundomiin. Sosialidemokraatit ovat vuosikymmenien aikana kannattaneet kaikkia metron laajentamishankkeita.

  Itäkeskuksen sosialidemokraatit syntyy

  Asukasluvun kasvaessa Itä-Helsingissä ryhdyttiin lähiöihin perustamaan SDP:n puolueosastoja. Syntymässä olevan Suomen ensimmäisen metrokaupungin ytimeen perustettiin 25.5.1965  Puotinharjun sosialidemokraatit. Osaston ensimmäinen puheenhohtaja oli järjestötoimitsija Veikko Nissinen ja sihteeri puuseppä Pertti Aalto. Puotilaan perustettiin jo vuonna 1963 Suur-Puotilan sosialidemokraatit, joka vuonna 1968 muutti nimensä Puotilan sosialidemokraateiksi.

  Puolueosastot elivät metron vaikutuksiin ja kaupallisten palvelujen laajentumiseen uskovan kasvavan Itä-Helsingin hengessä. Runsaan kymmenen vuoden jälkeen todettiin hyväksi yhdistää voimat. Puotilan sosialidemokraatit yhdistyksenä päätettiin purkaa vuonna 1981 ja jäsenet liittyivät Puotinharjun sosialidemokraatteihin. Metroliikenteen aloittamista ja pohjoismaiden suurimman kauppakeskuksen rakentamista ennakoiden päätettiin Puotinharjun sosialidemokraattien nimi muuttaa 16.2.1981 pidetyssä kokouksessa Itäkeskuksen sosialidemokraateiksi.

  Nimenmuutoksen aikaan oli osaston puheenjohtaja mm. TSL:n pääsihteerinä toiminut Jussi Pikkusaari. Nimenmuutoskokouksen puheenjohtaja oli myöhemmin Demarin päätoimittajana ja arvostettuna kolumnistina toiminut Aimo Kairamo ja sihteerinä Pirkko Pekkanen.

  Itäkeskuksen sosialidemokraateissa oli 1980-luvun alkuvuosina runsaat 90 jäsentä ja samalla tasolla on jäsenmäärä ollut nykypäiviin saakka. Osasto teki aktiivista alueellista vaalityötä ja mm. esitteiden jakeluorganisaatio jakoi kaikkiin alueen koteihin esitteitä useaan kertaan ennen vaaleja.

  Vuoden 1980 kuntavaaleissa kaupunginvaltuustoon valittu osaston jäsen Jorma Bergholm valittiin uudelleen valtuustoon vuoden 1984 vaaleissa. Suurimman tapahtumansa osasto järjesti huhtikuussa 1987 jolloin kokoomuksen puheenjohtaja Ilkka Suominen ja SDP:n puheenjohtaja Kalevi Sorsa olivat alustajina tilaisuudessa Vartiokylän yläasteella. Tilaisuudessa oli paikalla runsaat 300 henkilöä ja tapahtuma oli laajasti esillä valtakunnan mediassa.

  Vaalitoiminta kauppakeskukselle ja Tallinnanaukiolle

  Itäkeskuksen kauppakeskuksen laajennuttua siitä tuli 1990 luvun alusta lähtien yhdessä viereisen

  Tallinnanaukion kanssa Itä-Helsingin vaalitoiminnan keskeinen näyttämö. Itäkeskuksen

  sosialidemokraatit olivat keskeisenä SDP:n toiminnan järjestäjänä yleensä joka lauantai usean viikon ajan ennen SDP:n sekä kauppakeskuksen sisällä että Tallinnan aukiolla. Vuoden 2007 eduskuntavaaleihin saakka silloinen kauppakeskuksen johto salli vaalitilaisuuksien järjestämisen korvauksetta kauppakeskuksen sisällä. Martti Ahtisaaren ja Tarja Halosen presidentinvaalikampanjoissa järjestettiin mittavat satoja kuulijoita koonneet tilaisuudet kauppakeskuksessa.

  Viime vuosina Itis nimen ottanut kauppakeskus ei ole valitettavasti sallinut poliittista toimintaa kauppakeskuksen sisällä ja Itiksen hoidossa olevalla Tallinnanaukion yleisellä torialueella uhattiin ryhtyä perimään poliittisilta järjestöiltä maksua. Itäkeskuksen sosialidemokraattien organisoimalla puolueiden yhteisellä vastuksella tämän vapaan kansalaistoiminnan vastainen hanke torjuttiin ja osasto edelleen vaaleissa huolehtii Tallinnanaukioilla SDP:n näkymisestä.

  Vuoden 2007 vaaleissa ja edelleen 2011 ja 2015 vaaleissa on osaston jäsen Eero Heinäluoma valittu kansanedustajaksi ja vuoden 2008 ja 2012 kuntavaaleissa kaupunginvaltuustoon.

  Itäkeskuksen sosialidemokraatit on aktiivisesti edistänyt 1980 luvulta lähtien edistänyt Itä-Helsingin ja nykyisin myös Itä-Vantaan puolueosastojen yhteistoimintaa. Osastoverkoston tiivistämistä on myös pidetty hyvänä. Metrokaupungin puolueosastona Itäkeskuksen sosialidemokraatit ovat ottaneet useasti kantaa liikenteen toimivuuteen ja metroon perustuvan hyvän joukkoliikennejärjestelmän kehittämisen puolesta. Osasto on vaatinut useaan otteeseen erittäin vilkkaan Kehä I ja Itäväylän risteyksen parantamista kaupunkikuvaan sopivana ja liikenneturvallisuutta edistävänä tunneliratkaisuna.

  Itäkeskuksen sosialidemokraatit toimii myös tulevaisuudessa hyvän asumisen, opiskelun ja työnteon mahdollisuudet tarjoavan Itä-Helsingin hyväksi.

  Jouko Sillanpää, Itäkeskuksen sosialidemokraattien puheenjohtaja 1996 – 2012