Eritasoristeys Itäkeskukseen

29.11.2011

Haluamme Itäkeskuksen kokonaisuutta ja kaupunkikuvaa vahvistavan Itäväylän ja Kehä !:n eritasoristeyksen.

 

   

  Itäkeskus on pääkaupunkiseudun merkittävin aluekeskus. Itäväylän ja Kehä I:n risteys on pääkaupunkiseudun liikenteen vilkkaimpia risteyksiä. Risteyksen mittavat uudelleenjärjestelyt muokkaavat vuosikymmeniksi seudun tärkeimmän aluekeskuksen kaupunkikuvaa ja vaikuttavat ratkaisevasti keskuksen toimivuuteen yhtenä viihtyisänä kokonaisuutena.

  Liikenneturvallisuuden parantamisen ja liikenteen sujumisen kannalta on välttämätöntä tehdä risteyksestä mahdollisimman nopeasti eritasoristeys.

  Itäkeskuksen sosialidemokraattien mielestä paras ratkaisu on toteuttaa risteyksen eritasoisuus vuonna 2010 esillä olleen tunnelisuunnitelman mukaisesti. Risteyksen rakentamisella luodaan alueelle ainakin ensi vuosisadalle kestävä ilme. Yli sukupolvien vaikutuksiltaan ulottuvassa ratkaisussa eivät eri vaihtoehtojen kustannukset saa olla tärkein peruste.

  Kustannusten säästämiseksi kehitetyistä syksyllä 2012 esitellyistä vaihtoehdoista pidämme osittain kaivantoon sijoittuvaa tielinjausta – ns.kaukalomallia – parempana kuin massiivista siltaa.

  Kehä I:n ja Itäväylän ympäristöön soveltuva eritasoristeys sekä hyvin suunniteltu alueen täydennysrakentaminen mahdollistavat koko Itäkeskuksen alueen kehittymisen toimivana kokonaisuutena. Kaukalomallia kehittämällä on mahdollista päästä kohtuulliseen tulokseen. Raskailla korkealle nousevilla siltarakenteilla ei saa peittää Itäkeskuksen risteysalueen maisemaa.

  Korkeat siltarakenteet peittävät maantasolla liikkuvien ihmisten maisemaa ja synnyttävät hämäriä katvealueita. Tärkeätä on huolehtia jalankulkuyhteyksien toimivuudesta joustavasti ja viihtyisästi kaikkien aluekeskuksen osien välillä sekä risteyksen rakentamisen aikana, että hankkeen toteuduttua.

  Helsingin kaupungin ja valtion on osallistuttava yhtä suurilla osuuksilla kaupunkiympäristön kannalta parhaan risteysvaihtoehdon rahoitukseen. Valtion haluttomuus vastata rahoitusosuudestaan ei saa olla peruste valita kaupunkiympäristön kannalta kyseenalaista suunnitteluvaihtoehtoa.

  Itäkeskuksen Sosialidemokraatit ry

  Puheenjohtaja Jouko Sillanpää

  Sihteeri Jukka Riksman